PŁYWALNIA

Czynna przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00. W sobotę i niedzielę od 8:00 do 22:00., tel. 698 665 432

Aktualne rezerwacje Pływalni "Oceanik" styczeń 2020 r.

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu na 2019 r. i 2020 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

- Fizykochemia część płytka

- Fizykochemia część głęboka

- Fizykochemia woda po systemie oczyszczania

- Mikrobiologia część głęboka

- Mikrobiologia część płytka

- Mikrobiologia woda po systemie oczyszczania

- Chloroform część płytka

- Chloroform część głęboka

- Chloroform część cyrkulacja

- Legionella woda po systemie oczyszczania

- Legionella natryski w szatni damskiej

- Legionella natryski w szatni męskiej

- Ocena jakości wody

- Roczna ocena jakości wody 

 

Czytaj więcej